Z kroniky Včelné díl II - Jak byla založena školka

Kronika Včelné, díl II., r. 1940

Jak byla založena školka

Píše se rok 1940, když u nás bylo jednáno o mateřské škole, kde to vyžadovala vlastní potřeba. Sešli se lidé, kde o tomto pojednali, ale jak to zařídit, protože k tomu jsou třeba peníze. Vždyť taková obec, jako je naše, je těch capartů vždy dost, co do školy nechodí a jinde tohle zařízení již dávno mají a osvědčilo se to, tak proč by to nemohlo být u nás, tak mínili lidé. Myšlenka, zřídit školku, se ujala, proto se sešli lidé ve větším kroužku, aby utvořili výbor.

Protože to bylo ve válce, nedalo se pro naše děti veřejně jednat, sešli se pan Kadlec, tehdejší přednosta stanice, Kroneisl Fr., Babka Jan, Černá Kateřina, Černá Anna a to po většině u Kotýnků, kterýž k tomuto činu dal podnět, protože sám měl děti. A tak výboru nastala starost, kde vzít na školku peníze, což je hybná páka. Peníze nejsou vždycky všechno, ale kdo bude platit učitelku, nájem, potřebné hračky, a.t.d. Muselo se s něčím začít. Hrálo se divadlo, konány plesy a čistý výnos věnován na zřízení školky. Kampelička v Kamenném Újezdě dala zdejším hasičům 1.000 Kčs a hasiči se o to rozdělili s výborem. Obecní knihovna darovala svou roční zákonitou částku od obce 450 korun, pí. Černá dala co vybrala za zvonění a tak se peníze scházely, aby bylo na nájem, který činil 1.450 korun. Při dobré vůli jde všechno. To ostatní pro školku zařídila Matice školská a dobrovolníci. Hned na začátku roku byla školka umístěna do domu čp. 144 a později, když pí. Veselá Terezie dohotovila nástavbu domu č. 56, přemístili školku do tohoto domu ve dvoře a zadní místnosti. Výbor dal tomuto pro začátek jak už řečeno a o další později se musela starat obec a nájem 1.450 korun jí zůstal na krku. První učitelkou byla slečna Ludmila Kulhánková a ona se o ty kuřata opravdu starala. Dětem se školka líbila, to dokazuje i ta účast ve školce, která v tu dobu bývala kolem 30 dětí. Slečna učila děti básničky, všelijaké hry a tak nebylo divu, že se jim tu líbilo, vždyť to bylo zas něco nového. Dnes už je školka samozřejmá, ale průkopníci, kteří se o to přičinili si myslím, se zájem na kus své práce mnohdy vzpomenou.