Z kroniky Včelné díl II - O rybníčku. který neexistuje

Kronika Včelné, díl II., r. 1940

O rybníčku. který neexistuje

Ty naše rybníčky nám už daly hodně práce a ztrávily hodně peněz. Ten hořejší byl už několikrát opravován, ale radikální oprava se stala v r. 1937. Nařídila se pracovní povinnost, výjimku měli ti, kterým se nechtělo pracovat, mohli se vykoupit za 20 korun denně. I peněz bylo k tomu třeba a tak byly použity na zakoupení cementu. Tenkrát tu byl jeden pensista, Ant. Zich, a tomu to dal tehdejší starosta Bohumil Černý na starost. Teď je rybníček větší a úhlednější. Druhý rybníček je doleji od Kalkušů směrem k lesu, tehdejší majetek Fr. Kroneisla (jak lidově řečeno Mocala). Ten je pro zdejší hasiče výhodný, protože je blízko a přístupný, když konají cvičení. To jsou věci, které tady už byly, ale chci se zmínit o třetím rybníčku, který se za války musel postavit, ale už neexistuje.

Někdy v květnu, nebo červnu přišel na Včelnou oberleitnant od Lufšucpolizai - Vaserman z Budějovic a energicky se dožadoval zřízení rybníčka v dolním konci vsi. Mu a kde ten rybníček udělat, než ve strouze. Když tehdy pojednáno o tom rozkazu o vodní nádrži, rozhodnuto udělat rybníček ve strouze za Kraslovou zahradou u č.p. 60. Pracovní povinností mělo být to dílo zhotoveno. Navozily na místo silné kůly, ty aby držely hráz, za to naházely hlínu, roury pro odtok vody a rybníček byl na rychlo zhotoven. Dokud bylo sucho, hráz držela, ale první příval vody ukázal, že se takto rybníky dělat nemohou a voda smetla vše mimo kůlů a rour, které tam trčely opuštěny a po rybníčku ani památky, jen dolní sousedé měly o trochu hlíny víc. Že se o tom nemálo mluvilo je jisto, protože i dolní konec vsi potřebuje rybníček. Snad někdy.