Z kroniky Včelné díl II - Kurs němčiny

Kronika Včelné, díl II., r. 1942

Kurs němčiny

Kultura se vyvíjela také jinak. M.V.V.S. dostal příkaz pořádat kurz němčiny. Oznámení veřejnosti provedla M.V.S. a účastníků se přihlásilo asi 30 osob. Nečekaný počet osob vyžádal si rozdělení kurzu na dvě části; „začátečníky a pokročilé”. Kurs německého jazyka řídil p. Bořivoj Stanko, tehdejší úředník Č.M.K. za odměnu 3.600 K. Část z toho odvedl později M.V.S.vida její potíže v přítomné době. Místnost pro kurs byla u p. T. Veselé čp. 56.

Začátek kursu počal v r. 1942, ale neměl dlouhého trvání, vlastně osobního zájmu. Každý účastník kursu zaplatil předem 60 K. a tím z větší části vyhověno veřejnému zájmu až kurs dle rozvržených hodin zanikl. Mimo to byly tu i jiné zájmy osobní, vlastně ta nejistota, co bude zítra.