Z kroniky Včelné díl II - Poslech radia

Kronika Včelné, díl II., r. 1942

Poslech radia

Ti, kteří měli radio, vystavovali se nebezpečí cizího poslechu, t.j. nepřátelských států (které byly tehdy vyjmenovány), vždyť nikdo nevěděl, kdo poslouchá za okny a proto ta nejistota, vždyť nebyl nikdo jist ani hodinu. Ty radia byla dobrá věc, ale spojená s velkým rizikem. Tak na př. mimo nebezpečí poslechu na rozkaz úřadů odneseny všechny přijímače na obecní úřad a vyslaný mechanik předělával vlnové okruhy, takže poslech do určité míry byl znemožněn. Nejistota stíhala nejistotu. Bylo hodně těch, kteří měli určité bolesti vzniklé v tomto období, protože mimo zmatku, který se v tu dobu vystupňoval, měli někoho z rodiny buď v Říši na práci, nebo zavřený, t.j. v koncentračním táboře. V tu dobu, jak vykazují jména padlých za prací v Říši nebo zahynuvších ve věznicích jsou tito. (viz další článek)