Z kroniky Včelné díl II - Židé

Kronika Včelné, díl II., r. 1942

Židé

Tak se vlekly dny v této době. Židé byli označováni žlutou páskou nebo žlutou hvězdou s nápisem „Jude”. Ve Včelné byla rodina Vachtlova v domě čp. 71. Smutně se díval ten člověk, jak bezbranným je. Potupa přišla na židovský kmen. Označení, na nic právo, do práce chodili jako trestanci pod dozorem, kouřit se chtělo a tak byl náš žid rád, když vyžebral nějakou tu cigaretu (tabatěrky židé neměli). Za nějaký čas nastěhovali do jeho domu č. 71 vícečlennou rodinu německého příslušníka Františka Malaníka. To byla teprv rána pro židy, už ani na svou zahradu nesměl, až jednoho dne zmizeli z obzoru, jako když se do země propadnou.