Z kroniky Včelné díl II - Ulice

Kronika Včelné, díl II., r. 1942

Ulice

Vše mizelo, jak lidé, české knihy, pol. strany, ulice pozbyly původní název, jen holé tabulky ukazovaly, že tam něco chybí. Chyběly tam české nápisy s pojmenováním ulic. Jako ulice Dr. E. Beneše, Jirsíkova a jiné, které byly bez názvu až dokonce války.