Z kroniky Včelné díl II - Knihovna

Kronika Včelné, díl II., r. 1942

Knihovna

Revize knih nebyla výjimkou a tak se knihovník (přítomný pisatel) musel činit, aby zachránil v tu dobu, co se dalo, protože revize, jak později přicházely, byly náhlé, nečekané a seznam určoval, které knihy jsou v tu dobu povolené a přípustné čtenářům. Naše obecní knihovna měla za celé toto období zabaveno asi 30 knih. Některé později vráceny. Knihovna putovala z domu č. 9 do hasičské zbrojnice, protože pro obecní úřad spojený se zásobováním bylo málo místa a tam si pobyla do r. 1943, když po utvoření správní komise uvolnili obecnímu úřadu tuto místnost a přesídlili, jak už psáno, do domu č. 165 vedle zbrojnice. Místnost byla nyní prázdná a hned zabavena V.S. pro potřeby kulturní. Protože kultura se odbývala po řídku, přesídlila knihovna zpět do domu č. 9, kde byla až do roku 1946.