Z kroniky Včelné díl II - Zásobování a měna

Kronika Včelné, díl II., r. 1942

Zásobování a měna

Zmínil jsem se o zásobování na obecním úřadě a proto bych rád naznačil, jak se to a v jakém množství provádělo.

Když byly zavedeny lístky, měl každý tolik, že to mnohý ani nespotřeboval. Ale zásoby ubývaly a tak to bylo citelné i na lístkách, které při dalším období přinesly vždy nějakou změnu, aby to nebylo tak nápadné a o nějaký to deko slabší. (Jak se v tu dobu mluvívalo.)

Tu je zřejmo, že produkty ubývaly, zásobování se zmenšovalo a doba či úřady si vynutili povinnou dodávku chlebovin, masa, také byl povinný osev olejnin, zkrátka válka víc spotřebovala, než bylo možno vyrobit a nastával ve všem nedostatek. Peněz měli lidi v tu dobu dost, hlavně ti, kteří byli v Říši na práci a tak kupoval každý co se dalo, jenže později už nabylo ani co kupovat. Přijeli z Říše na dovolenou a u nás v Čechách a Moravě platila jedna marka 10 korun. (Na Slovensku 7 korun = Ks.) Lidi se naučili handlovat, prostě počal shon za živobytím a vším, co bylo potřeba. Pokud jezdili dělníci do Říše dobrovolně, to bylo hej. Na cestu dostávali chléb, máslo, peněz plný kapsy. Rozumný střádal korunky, ale byli i takoví, že brzy zapoměli a čerti s nimi šili. Stal se mě samotnému případ. Jel jsem z Č. Budějovic do Prahy a přistoupili, co jeli z Lince na dovolenou, většina opilých. Samá chlouba o penězích, zůmyslně ukazovali marky a cestující vyzývavě dráždili, že oni mají peněz jako hadrů. V tom vlaku přestoupilo několik lidí do jiného vozu, když se řeči přiostřovaly, obzvláště když byly vyvolávány. A tak se nedivme, že je mnohdy i škoda mnohému svěřit více peněz, obzvláště když na úkor druhých takto jednají. Dokud se jezdilo do Říše dobrovolně, nu a většina jich tam jelo, protože byl mnohý bez práce, bylo jim dosti dobře. Peněz dost, přivez marky, u nás za to dostal 10 K: desetkrát tolik, pokud bylo co a to na škodu zase těch druhých, protože doma byly jen korunky a nevraživost se rozvíjela všude, obzvlášť když každý viděl, jak se využívá měnová hodnota. Ale nechme toho, to bylo všude, chtěl jsem jenom podat obraz, jak se žilo v tu dobu a jak hodně lidí na to hřešilo. Oni tu měnu nezavedli, to byla práce Říše vůči protektorátu a každý se rád dříve trochu obohatil, vždyť k tomu byla doba.