Z kroniky Včelné díl II - Nábor do Říše

Kronika Včelné, díl II., r. 1942

Nábor do Říše

Když bylo slyšet bombardování tu a tam z Říše a zprávy by se roznesly, přestalo se jezdit do Říše dobrovolně, tu obrlandrat = německý úřad = doslova vrchní úřad nad českými, dělal nábor do Říše. To už se nikomu nechtělo, každý dělal, jen co se dalo. Slečinky mohli vidět na práci u dvora, vznikali marodi a nemocní a.t.d. a běda tomu, koho v tu dobu obrlandrat odkomandoval. Většina z nich taky při náletu zahynula.