Z kroniky Včelné díl II - Zmatek a útěk Němců

Kronika Včelné, díl II., r. 1945

Zmatek a útěk Němců

Dny od posledního náletu v Č. Budějovicích se střídaly se zvláštní pozorností všech občanů, protože události které každý sledoval byly už jiného rázu, než dny před tím. Obzvláště bylo vidět transportování rodin, kterých tu bylo několik, jak rychle mizí. Byli to Tyroláci, vlastně ženy s dětmi všude tam, kde byl vyprázdněn byt, když majitelé, jako u Benáků č. 35 byly v koncentráku. To už každý viděl, že se blíží konec všeho. Ku zdejší stanici kopali ponejvíce Moravani břeh (to prý pro třetí kolej) a den za dnem mizeli odtud. Ty už nikdo nestíhal pro útěk, to už byly jiné zájmy. Zprávy za zprávou, vždy něco jiného, až přišel 5. květen. Vojsko, které bylo takřka zmateno, vždyť se roznesla zpráva, jak si zdělovali mezi sebou: „Wir müssen Protektorát verlasen”. = Musíme opustit protektorát. Proto ten shon s pakováním a kolony; obzvláště když ještě od Budějovic přibývaly, zatarasily silnici. V ty dny by děti nemohli skotačit na silnici, vždyť i dospělý měl co dělat, aby při své opatrnosti přešel bez úrazu.