Z kroniky Včelné díl II - Revoluční M.N.V.

Kronika Včelné, díl II., r. 1945

Revoluční M.N.V.

V ty dny bylo už jisté, že německé vojsko odjede. Proto někteří zdejší občané chtěli utvořit národní výbor a po způsobu si jistém začly fungovat v obci. Ale trochu předčasně. Byl tu ještě jakýsi úřad, to v domě č. 9 v místnosti knihovny a důstojníci (německé armády) se nechtěli jen tak dát, že prý zbraně civilům nevydají, až vznikla pře a prozatimní revoluční výbor zavřeli, který se skládal z těchto členů.

Kocina Josef, předseda

Pechoč Václav

Masák Josef

Vyžral František

Fürst Josef

To byli rukojmí a tím si němečtí vojáci zajistili volný průchod odtud. Nebylo to pro ně asi příjemné být zavřen, věda, že vojsko má zbraně u sebe. Nemyslete si, že je odvezli. Byli tu ve vsi v domě č. 45, kde německá strana měla svou místnost a tam byli hlídáni vojskem.