Z kroniky Včelné díl II - Porevoluční schůze M.N.V.

Kronika Včelné, díl II., r. 1945

Porevoluční schůze M.N.V.

Národnímu výboru, kterému předsedal Josef Kocina, nastala práce jednak s novými věcmi, kterých bylo po převratě dost. Na programu bylo ponejvíce odsun Němců, zabavování konfiskovaného majetku, t.j. domky, inventář, zkrátka revoluce přinesla něco, co nikdo z přítomných nezažil. Schůze se odbývaly ponejvíce u Kalkušů a že byly bouřlivé si domyslíte. Nejvíce ze všeho bylo mnoho řečí, hlavně o odsunu Němců. To měl na starost Antonín Lobršíner, t.č. policejní referent, který převzal tuto funkci po Václavu Pechočovi, ten se odstěhoval do pohraničí. To zhruba řečeno z průběhu schůzí. Mimo to byl tu zájem o vše, co bylo na dosah. Všude bylo nábytku a jiných zařízení a hlavně zájem o vše potřebné. Ten chtěl to, ten zas ono a na schůzích M.N. výboru vznikaly často i přestřelky (slovní) a žádostí o různé věci, jako propůjčení nábytku, jiný zase kolo, hlavně motorky, o ty byl zájem velký. To už měli ti čilejší co potřebovali a nebylo jich málo, takže soupis majetku, který se prováděl, byl slabší a zbyly jen podřadné věci, které později M.N.V. prodával ve dražbě. To přinesla revoluce, jako voda; tamhle vezme, tuhle dá. Nebylo ani divu, vždyť to každý viděl u vojska a myšlenka brát se vždycky ujme dřív než co jiného. Pokud šlo o věci žádostí, bylo jinak, vždyť toho bylo všude celé haldy, jak vojáci natahali, to byli ti poctivější a žádali cestou úřední. V tom popřevratovém chaosu nebylo ani divu, že M.N.V. nezvládl vše, co tu bylo. Později, když byly utvořeny politické strany, ustavena zásobovací komise (o tom později). Nejprve se zmíním a vylíčím pořadí stran a další složky k ní související.

Komunistická strana Československa

Strana sociálně demokratická

Strana národně socialistická

a strana lidová

Ten první národní výbor byl ještě před založením pol. stran, proto následovně uvedu znovu celé složení, které si vyžádalo mnohé změny.