Z kroniky Včelné díl II - Utvoření M.N. výboru

Kronika Včelné, díl II., r. 1945

Utvoření M.N. výboru

Hned po převratě byly utvořeny 4 politické strany, které po své úvaze vyslali své členy do místního národního výboru. A tak v čele s bývalým starostou Bohumilem Černým utvořen M.N. výbor, jak dále uvedeno.

Mnohý si řekne. Ten písálek psal o správní komisi v čele s předsedou R. Bínou, potom říká něco o Kocinovi a teď je najednou předsedou M.N.V. Bohumil Černý. Aby bylo jasno, hned vysvětlím. První revoluční výbor ujal se vedení, předsedoval Kocina Josef, tím dnem zanikla správní komise a po utvoření později M.N. výboru ujal se vedení bývalý starosta Bohumil Černý. Toť na vysvětlenou a pro památku uvádím celý místní národní výbor.

Za komunistickou stranu Čsl.