Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl II - Zabavovací komise

Kronika Včelné, díl II., r. 1945

Zabavovací komise

Když byly tvořeny politické strany, ustavena nejdříve zabavovací komise, které předsedal Josef Vávra, kterýž nad tím vším hospodařil hned po převratu. Další členové: Josef Vávra za komunistickou stranu Československa, Babka Jan za stranu lidovou, Janouch Jakub za stranu sociálně demokratickou a Janouch Václav za stranu národně socialistickou.

V tu dobu se usilovně pracovalo, vždyť práce bylo dost a politické strany určovaly své členy do jednotlivých resortů v obecní samosprávě, protože se jednalo o celé nové seskupení všech komisí jak uvedeno. To bylo ještě před volbami a komunistická strana se cítila nejsilnější a uplatňovala nejvíce ze svých řad.