Z kroniky Včelné díl II - Obecní rada

Kronika Včelné, díl II., r. 1945

Obecní rada

Miesbauer Karel, K.S.Č.

Hůlka Jan, K.S.Č.

Babka Jan, strana lidová

Houska Jan, strana N.S.

Než-li přikročím ke komisím, zmíním se o tom, jak byly seskupeny a kdo tyto komise řídil Do M.N.V. byli vysláni členové stran, aby řídili volbu členů do znovu ustanoveného M.N.V. Měsíc květen a červen (1946) v tomto roce přinášely novoty, které se zpravidla odbývaly ve schůzích u Kalkušů. U Kalkušů je to taková obvyklá hospoda na rozcestí, u silnice, zkrátka uprostřed vsi a vyhovuje nejlépe pro tyto účely.