Z kroniky Včelné díl II - Zbraně

Kronika Včelné, díl II., r. 1945

Zbraně

Po odchodu německé armády zbylo tu mnoho pohozených zbraní. Ve stokách převalené auto, kus dál rozbitý tank, v lese dělo a všude něco. To po většině ohořelé, to rezavělo a součástky mizely takřka před očima, jen kostra zůstala po několik měsíců jako vzpomínka, že se tu něco stalo. Ten rok při polních pracích nacházeli lidé různé zbraně a mnohý přišel i k úrazu, ponejvíce na polích a lukách podél silnice. S dětmi bylo nejvíce strachu, ty všude vlezou, všechno najdou a velkou výstrahou bylo všem, když se Jandů hoch zranil nalezenou zbraní. Protože se případy vyskytovaly všude, bylo nařízeno nedotýkat se podezřelých zbraní a S.N.B. = stráž národní bezpečnosti a vojenští orgáni likvidovali každou nalezenou zbraň, které se zpravidla hromadily na M.N. výboru a odtud předány vojenské správě. Jen vraky většího rozsahu tu ještě trčely než je vojenská správa odvezla a do příštího roku se vše uklidilo, protože to překáželo na polích. Tak skončeno se zbraněmi a na podzim, když bylo vše posekáno, pole zoráno, nebylo už obavy před pohozenou, mnohdy nastrojenou zbraní.