Z kroniky Včelné díl II - Potravinové lístky

Kronika Včelné, díl II., r. 1945

Potravinové lístky

Začalo se se vším znovu, vše nabylo jiného rázu. Tak bylo i s potravinovými lístky, které byly vydány v českém znění oproti bývalým německo-českým, počínaje prvním zásobovacím obdobím. Jiné lístky byly určeny pro české příslušníky, odlišné pro příslušníky německé, a nevyřešené bylo, jaké lístky přidělit německým dětem. Těm ponechány české lístky, protože po úvaze obecenstva přítomných na veřejné schůzi bylo vysloveno, že děti za nic nemohou a pro vzrůst potřebují dostatečnou stravu. Tak probíhalo první zásobovací období, které v tu dobu obstarával zásobovací referent V. Maxa, ale jen krátký čas. Po něm převzal zásobování Holšán Jaromír, zapracovaný v tom oboru ještě z doby okupace. Šatenky podržely platnost do podzimu, potom byly vyměněny za nové v českém znění. To nebylo zrovna snadné v době plné chaosu zvládnout zásobování, obzvláště když se všude projevovaly ještě poválečné nedostatky.