Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl II - Osvědčení o národní spolehlivosti

Kronika Včelné, díl II., r. 1945

Osvědčení o národní spolehlivosti

Mimo všech změn vyplívaly pro české občany jiné práva a povinnosti. Začala čistka v národě a ke všem osobním změnám, jak u žádostí, přesunů i obsazování míst, hlavně v pohraničí a.t.d. to všechno muselo být podloženo osvědčením o národní spolehlivosti. Kdo dostal národní spolehlivost, rozhodoval M.N. výbor, který se řídil pokyny O.N. výboru, a.t.d. Byli to skorem všichni občané české národnosti u kterých nebyla zřejma (jak se všeobecně posuzovalo v tu dobu) kolaborace, t.j. spolupráce s Němci. Tu měl ponejvíce předseda M.N.V. Josef Kocina, později Bohumil Černý, který se znovu ujal vedení obce, o kus práce víc. Později se to provádělo tak, že žadatel vyplnil formulář ověřený dvěma svědky, předseda vypsal jiný a prvopis žadatelův založil jako doklad, komu bylo osvědčení o národní spolehlivosti vydáno. Osvědčení o národní spolehlivosti byl základní doklad, bez něho nemohl nikdo nic podniknout. Toto nabývalo rozmachu, protože osvědčení o národní spolehlivosti potřeboval každý, i obci to přispělo do kasy, vždyť za jedno osvědčení zaplatil žadatel (jak později určil M.N.V.) 15 Kčs. Ti už za stejný úřední výkon, za stejnou kvalitu člověka, zaplatili mnohem víc, srovnáme-li proti těm prvním, neboť po převratě zaplatili za osvědčení 2 Kčs. I tu se projevila velká zdražovací metoda, úřady jsou si vědomi shonu a nutnosti tohoto dokladu k dosažení žadatelova cíle.

Nová doba bohatá na doklady vznikla už za války, kde se jednalo zase o něco jiného a sice o arijský původ. Každý ve státní službě, k sňatku a vůbec všude, kde se setkával s úřady, musel si opatřit doklady „arijský původ” do třetího pokolení a teď si představte, kolik bylo třeba dokladů, když je musel ten či onen předkládat. Vracím se vyprávěním sice několik roků nazpět (toto se týká r. 1942/1943), ale i tu bych rád podal přehled o tom, jak vypadal v tu dobu shon po dokladech. Byl-li ženat:

Se strany manžela: