Z kroniky Včelné díl II - Názvy ulic

Kronika Včelné, díl II., r. 1945

Názvy ulic

Taky ulice, vlastně tabulky volaly po změně, ty byly opuštěné, beze jmen (protože za okupace od r. 1939 do r. 1945 byly názvy ulic zrušeny a zabíleny), jen při hlavní silnici byly tabulky německo-české. Po převratových dnech ještě v měsíci květnu ujal se tehdejší kulturní referent František Ondra opuštěných tabulek, které dal znovu obnovit, t.j. dal jim zase původní jména dle dřívějších názvů. Jen některé, jako ulice směrem od Babků (na rozcestí) k lesu měnila svůj původní název a pojmenována na ulici generála Sokolovského. Hlavní silnice, dříve linecká silnice pojmenována na Třída 5. května. Ulice generála Sokolovského je tedy první příčná ulice z dolní části. Druhá příčná ulice směrem výše zachovala své původní jméno a to ulice Dr. E. Beneše, kus ulice po pravé straně (jak se dříve říkalo lidově na široké mezi) a z levé strany silnice až k lesu. Třetí příčná ulice nese jméno „Jirsíkova ulice”, taky od silnice až k lesu. Nejhořejší příčná, ale kratší ulice až v horním konci zahradní čtvrti jmenuje se Lesní ulice. Nejlépe nám ukáže nejdelší ulice Jirsíkova podélné vedlejší ulice, protože jest nejdelší co do příčné délky. Těsně za zahradama podél silnice počínaje z ulice generála Sokolovského jest bez názvu. Druhá podélná jest Zahradní ulice, která protíná ulici Dr. Beneše a směřuje až k Jirsíkově ulici. Další, ale kratší ulice jest Husova ulice. Mezi těmito ještě jedna podélná, dosud bezejmenná. Viz situační plán ulic (kronika). Zbývá tu ještě jedno pojmenování ulice a sice Žižkova ulice. Na vysvětlenou pravím toliko. Po pojmenování ulic a to ulice generála Sokolovského, která měla dříve jméno Žižkova, nyní zbývalo a tak nám vzniklo, že ulice Zahradní má i část své ulice pod jménem Žižkova ulice. Proč se tak stalo sám nevím, protože toto dvojí pojmenování ulice mi nemohl nikdo odůvodnit. Přehlednější popis ulic, viz plán ulic (kronika). Tak vznikly zase ulice po 9 květnu 1945.