Z kroniky Včelné díl II - Soupis majetku

Kronika Včelné, díl II., r. 1945

Soupis majetku

V měsíci listopadu t.r. když se vystřídaly všechny události, začíná soupis majetku. Na vyhláškách si mohl každý přečíst k tomu dané pokyny, zase něco novýho mnohá pronesl a tu začal shon po tiskopisech „Přihláška vkladů”, kterou bylo možno koupit v trafice za 20 Kčs. Každý vlastník všech vkladů, cenných papírů, jako i pojistky všeho druhu, zkrátka všechny úspory byl povinen v přihlášce vypsat s údaji a výši vkladů, kde uložen, adresu peněžního ústavu a všechny dotazy v přihlášce naznačené. Ono to nebylo ale tak snadné, jak se mnohým zdálo. Ale nedivme se, že některý nerad přiznal úspory, buď ze strachu o ně, anebo který si jich po dobu války více nashromáždil a přihlásit vklady musel každý a nebylo vyhnutí. To byla celostátní věc a státní aparát byl si asi vědom toho, proč toto opatření. Jednak celkový přehled majetku držitelů a za druhé tu byl ještě majetek (konfiskát) nejrůznějšího druhu a ten byl také vážný důvod k tomuto soupisu. To přináší po většině každá poválečná doba nějaký peněžní převrat a jak řeči kolovaly, aby nedošlo k inflaci peněz. Jak skončilo toto sčítání majetku povíme si za rok, kdy soupis majetku byl úplný. Toto bylo jen na pohled takové nevinné, protože tu byl ještě volný chod peněz bez další kontroly a v tu dobu bylo možno ještě úspory bez omezení vybírat.