Z kroniky Včelné díl II - Hlídky

Kronika Včelné, díl II., r. 1945

Hlídky

V podzimních měsících, ještě než vojsko odjelo, byly zavedeny noční hlídky. Ono noční hlídky, ale tyty hlídky měly jiný účel než hlídky C.P.O. za okupace, hlídali zloděje, kterých přibývalo, neboť krádeže se stupňovaly. Vojsko (Rudá armáda) tu ještě bylo a proto bylo vždy na koho svalit vinu a proto byl nucen zavést M.N.V. znovu noční hlídky a to brzy pomohlo.