Z kroniky Včelné díl II - Plesy

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

Plesy

Novým rokem nastaly plesy. U nás, tak jako všude jinde, plesalo se dost. První ples pořádala Komunistická strana československa, viz K.S.Č., pod názvem „Všedělnický ples”. Tentokrát byl sál u Kalkušů naplněn do posledního místečka. Všedělnický ples byl pro všechny, nu tak šel každý kdo mohl, protože radost nad koncem utrpení z doby okupace, rád se každý obveselil, a nebylo rozdílu. Každý se veselil dost. Ani hasiči nezůstali po zadu s plesem. Sotvaže minul jeden ples, pořádala druhá složka. U hasičů bývá ples taky pěkný. Hasičem je skorem každý a je málo těch, kteří nejdou na hasičský ples. Hasiči hýří barvami, parádou, zkrátka hasiče si každý váží, protože nikdo neví, kdy je bude potřebovat. Teď je v módě pořádat plesy a vůbec všechny zábavy vždy v sobotu. Ono je to praktičtější než jako dříve v pondělí ráno přímo z hospody do práce a takto zbývá neděle na odpočinek. Nebylo soboty, aby nebyl nějaký ples. A tak střídavě K.S.Č. jednou u Kalkušů, po druhé u Píchů (u nádraží) zase hasiči, taky baráčníci a na konec sousedská, kterou navštívili ti starší, říkajíc, až se ti mladší vytancují, a tak starší i mladší generace uzavírala letos bujné masopustní veselí.