Z kroniky Včelné díl II - Vojáci a dražba v lese

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

Vojáci a dražba v lese

Studené sněhové dny v lednu uvítaly v lese zase vojsko, vojáky nové československé armády, kteří vystřídali „Rudou armádu” a tito vojáci hlídali jejich zbytky, t.j. kolony baráků, to ovšem na rožnovském katastru, ale jak později se dozvíme, i Včelná s tímto souvisela, protože část zbytků po Rudé armádě převzal M.N. výbor (předseda Kocina Josef) pod svou ochranu. Vojáci se tu denně střídali, vždy asi po 7 mužích, nikdo do lesa v tu dobu nešel, protože napadlo mnoho sněhu a každý raději zalez ke kamnům a tak vojáci hlídali baráky až do měsíce března, kdy rožnovský M.N. výbor rozhodl baráky v dražbě rozprodat, aby z části uhradil škodu v lese. Při dražbě i potom les znovu oživl. Takový barák (zemljánka) byl prodán kolem 500 Kč a každý ždímal nějakou tu stokorunku, aby taky něco koupil. Tehdy bylo v lese zase živo. Sešli se tu z Rožnova, ze Včelné i z města lidí dost a rožnovští prodavači se taky dost činili s dražbou, jen aby to něco vyneslo. Dražba k večeru skončila, baráky druhý den mizely před očima, jen brána u vchodu do lesa zůstala. A tak za odchodem Rudé armády zmizelo teď i vše ostatní, jen nepatrné zbytky mnohý dohledával, obzvláště tam, kde zbyly ještě cihly (vojenská pekárna), jinde zase dříví a vše co se dalo upotřebit i jiné drobnosti.