Z kroniky Včelné díl II - Výprodej konfiskovaných věcí

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

Výprodej konfiskovaných věcí

Zbytky zkonfiskovaného majetku, které zůstaly v domech po Němcích, bylo nutno vyklidit, protože zájem o byty byl nemalý a tak M.N.V. rozhodl věci všeho druhu rozprodat. Ne že rozhodl, byl tu ještě jeden činitel a to Fond národní obnovy se sídlem v Čes. Budějovicích a ten rozhodl o prodeji takovýchto věcí. Byl tu už březen a proto po dohodě s Fondem národní obnovy svážel M.N. výbor všechny věci ke Kalkušům a v neděli nastala dražba ještě toho, co tu ještě zůstalo. Zabavovatel zkonfiskovaných věcí a správce, který v tu dobu byl pověřen, byl Josef Klíma, byli už rádi, že nemusí opatrovat ty věci, pokud ještě byly. Když v nedělních ranních hodinách sešli se lidi, ponejvíce když šli z kostela, každý chtěl něco koupit, nu a taky koupil, ale většina toho bylo méněcenného, protože ty lepší věci byli už rozebrány, anebo když zabavovatel, který to převzal po Josefu Vávrovi, to byl František Hess, po dohodě s ostatními odhadli kupní cenu, a bylo to lepší, to se ví, bylo to pryč hned anebo to dražbou zvýšili do nemožna a ten co měl málo korun a nejvíce potřeboval něco koupit, musel jen přihlížet a čekat, že něco ještě zbude. Rozdělený to měli tak, že každý ohodnocoval určitý druh věcí. Mužský se v hadrech moc nevyznají a tak pro odhad oděvů všeho druhu přivzali Františku Novákovou, ostatní věci odhadovali společně, každý čemu nejvíc rozuměl a dražba se dostala do proudu. Později jsem se dozvěděl průběh dražby. Pěkný, nepěkný rozprodáno bylo prý všechno. Likvidující úředník, který byl přítomen dražby vybíral peníze za prodané věci a protože byl od fondu národní obnovy, peníze odvezl. Konfiskované věci podléhaly fondu národní obnovy a proto vyslaný úředník stržené odvezl. Kolik bylo strženo za prodané věci nevím a proto zaznamenávám toliko, kolik jsem se dozvěděl od přítomného dražby Františka Hesse. Tak skončily u nás zbytky konfisk. věcí.