Z kroniky Včelné díl II - Volby 1946

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

Volby 1946

Měsíc duben plynul v poválečné radostné práci, každý si sliboval lepší radostnější život a mezitím se vyvíjela předvolební kampaň. Všude byla snaha prací přispět k lepšímu, protože se všeobecně říkalo, teď že bude už dobře a tak buď v soukromí nebo na M.N. výboru a zkrátka všude, hlavně na schůzích bylo vždy rušno. Pořád se něco přidružilo a M.N.V. včetně všech měl práce dost a tak plynul čas jako voda. Že budou 4 politické strany, bylo všem známo a proto stoupenci svých politických stran pořádali schůze. Komunistická strana najala si místnost u Píchů, strana národně socialistická měla schůzi u Kalkušů, strana sociálně demokratická mívala střídavě se stranou lidovou schůze u Petrů, jen v tom případě, kdy měli všechny 4 strany současně schůze, umístila se strana sociálně demokratická do hostince nyní Sůra, kterýž hostinec byl do tohoto roku, a tak vznikaly domnělé strany a ty měly už své zástupce, aby při veřejném jednání i při volbách, později zastoupeni v M.N. výboru, zastupovali své strany. To jsou staré zvyky i boje všech stran a tak i tento rok se nedělo jinak. Agitace se zesilovala u všech stran. Komunistická strana vyvíjela svou agitaci ve větším rozsahu, protože k tomu byla příznivá doba po odchodu Rudé armády a hlavně drobnější vrstva lidu byla pro K.S.Č. zajištěna. Pracujícímu drobnějšímu lidu se slibovalo a hlavní podnět k tomu byl Rudá armáda a proto si drobnější vrstva lidu slibovala lepší budoucnost, jednak, že na mnoha místech bylo co zdědit po Němcích jak u nás tak i v pohraničí a bylo dost rodin, které se rozjeli do pohraničí. Všechny tyto okolnosti byly hlavním důvodem k zesílení strany K.S.Č. a tak se horečně připravovaly předem domnělé všechny 4 strany na volby a každá strana vypočítávala předem počet hlasů, až 26 květen 1946 ukázal konečný výsledek a protože komunistická strana zdála se být nejsilnější a v kandidátní listině měla pořadí první a jejich výsledky.

Komunistická strana československa