Z kroniky Včelné díl II - Přemístění M.N.V.

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

Přemístění M.N.V.

Tou dobou se nacházel M.N. výbor v domě čp. 165 pí. Dědičové. Aby bylo jasno povím stručně.

Ještě v době okupace byl obecní úřad v domě čp. 9 a v r. 1943 německá strana, s předsedou správní komise Rudolfem Bínou, převzala vedení obce, zřídili si úřadovnu v domě čp. 165, kde zůstal M.N. výbor ještě do roku 1946, když byl po volbách sestaven nový M.N. výbor. Protože byl nový M.N. výbor z většiny členů K.S.Č., dala pí. Dědičová z domu čp. 165 výpověď, jednak že důvod k tomu taky byl, byla nutná oprava a vůbec bylo jí nemilé, když její dům má být používán a zvědavost lidí nahlédne dál než je třeba a dům mnohdy i ničen. Nový M.N. výbor měl k dispozici několik domků (konfiskát) a to dům čp. 71, bývalý majitel R. Strnad (dříve Wachtlova rodina, židé), dům čp. 212 po Karlu Černým a čp. 128 po Hiksovi, vesměs německé národnosti a tu nastaly porady, kam umístit M.N. výbor, kam umístit školku, která se nacházela v domě čp. 56 u pí. Veselé (později též výpověď). Domů bylo na vybranou dost, ale žádný uprostřed vsi, aby byl všem přístupný a hlavně u silnice. Dům čp. 71 byl sice u silnice, ale až v dolním konci, druhý dům čp. 212 v zahradní čtvrti a třetí čp. 128 na vyhlídce. Zahradní čtvrť je odlehlá od silnice a pasekáři tehdy rozhodli, kam přemístit M.N.V. a tak národní výbor přemístěn z domu čp. 165 do domu čp. 212. To bylo něco pro pasekáře (tak se lidově říkalo lidem v zahradní čtvrti). M.N. výbor měli blízko, ale běda, když bylo bláto, zas nadávali všichni od silnice, že k vůli pasekářům nebudou běhat do paseky a zase boj o umístění M.N. výboru. A za rok byl přemístěn M.N. výbor do domu čp. 71.