Z kroniky Včelné díl II - 1 Máj 1946

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

1 Máj 1946

V tyto dny kdy dokončuji kapitolu z r. 1946 sháním události staršího data a události staršího data je někdy těžko sháněti a nerad bych, aby bylo mnohé opomenuto a na M.N.V. když čas od času udělám dotaz na různé události, dostávám připomínku, že opomenuto v záznamu 1 máj 1946, proto zaznamenávám, co bylo opomenuto.

Bylo to v časných ranních hodinách, když se ozval hudby hlas po silnici, aby burcoval spáče. Ale tento den bylo málo těch, které by musel kdo budit, protože se těšil nebo byl zvědav na tento den a horečné přípravy všech stran ještě mnohé připravit co bylo třeba k posledu na manifest do Č. Budějovic nedaly spát. Tradice 1 máje, která nebyla po dobu okupace znovu ožila a proto každý kdo mohl šel ten den zvlášť za pěkného počasí do průvodu, aby ukázal, do jakého tábora se řadí. Komunistická strana byla tento rok nejsilnější a budíček ranní hudby patřil straně dělnické - K.S.Č. Mnohem slabší byla strana národně socialistická. Po té se řadila strana sociálně demokratická, ta slabší strany nár. socialistické. U nás, jako všude jinde, byly 4 pol. strany, ale na průvod 1 máje se připravily jen tyto 3 strany. Silnice ten den hemžila se lidmi, každá strana houfovala jinde, aby příchodem od Kam. Újezda a z Poříří zesílila svůj průvod. Co si slibovali strany, t.j. pol. převahu, ukázal manifest sám, a tak 1 mák byl přehlídkou síly každé z přítomných stran. Jako by dechu nabraly všechny strany po dobu okupace a proto s tím větším úsilím začínal nyní boj o politickou převahu a převahu měla strana K.S.Č., která taky tento 1 máj slavila svůj triumf.