Z kroniky Včelné díl II - Brigády

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

Brigády

Tento rok rozvinula K.S.Č. se všemi členy, později s ostatními občany pracovní povinnost, jednak že bylo potřeba po válečné době budovat vše, co bylo potřebné. U nás se dělaly brigády ponejvíce na úpravě cest v pasece (viz zahradní čtvrť) i obecnímu sádku se dostalo pěkné úpravy. To byly věci, které byly třeba zřídit svépomocí a svépomoc tu byla, brigády. A tak heslo brigády se rozvinulo tento rok dost a dost. Myšleno to bylo celostátně a strana K.S.Č. s pomocí M.N.V. převzala a řídila brigády, aby mohly být zvládnuty práce, které byly vytyčeny, hlavně v pohraničí, kam byly občas brigády vysílány.