Z kroniky Včelné díl II - Národní žně

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

Národní žně

Přicházelo léto a v létě jsou žně, a proto se zřizoval nábor na žňovou pomoc. U nás by žně snadno zvládli zdejší chalupníci, protože ty políčka a sklizeň z nich nebyla ta největší, ale hlavní příčina svépomoci na žních byl velkostatek. Tam bylo potřeba práce, tam byly lány a chuť do práce taky byla. V tu dobu se nemluvilo jinak, než národní žně a všeobecný výraz byl „první národní žně” (v nové republice), které M.N.V. tlumočil lidem a na příkaz O.N. výboru se staral, aby byly brigády všude tam, kde bylo potřeba. A kdo by nešel na žně v nové republice, nálada tu byla a už to slovo národní říkalo samo, že je třeba pomoci, když je to národní. Na schůzích rozděloval M.N.V. za přítomnosti majitelů políček pracovní výpomoc a to tak, že se přihlásil ten k tomu, onen zas k druhému na výpomoc, že se všichni podělili nějakou tou výpomocí na žních; ostatní šli na žně do velkostatku v Poříčí. Tam byli posíláni většinou ti mladší ze svazu české mládeže = Č.S.M., aby tam konaly své poslání pracovní žňové brigády. Tak se jevila v tomto roce chuť pracovat a nebylo člověka, který by nepřispěl nějakou výpomocí.