Z kroniky Včelné díl II - Školka

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

Školka

Naší školku bylo potřeba znovu obnovit, jednak že se nacházela v domě čp. 56 tam ve dvoře a tam nebylo dost místa a za druhé měl M.N.V. k dispozici 3 domy č. 71, 212 a 128. neobsazené, které byly reservou pro veřejné účely. Pro školku bylo navrženo nejprve dům č. 71, tam že je zahrada pro výběh dětí, ale nevýhoda byla silniční doprava, to bylo nebezpečím pro děti a po úvaze od toho upuštěno. Konrádova zahrada (u cihelny) byla taky navržena a tu byla taky překážka, protože to nebylo tak lehké provést jak se mluvilo, protože to bylo na rožnovským katastru a dohoda s rožnovskými byla nemožná. Zbýval tu dům č. 128, to bylo sice na odlehlé straně mimo silniční frekvenci, ale malá zahrádka pro děti. Tak a kde se měla zřídit školka? Všechny dohady a porady trvaly skoro rok a školka zůstala ještě na starém místě, než se uvolnil dům čp. 212. Provedla se menší oprava, koupily se nějaké pomůcky pro školku a tím jednání o školce pro letošní rok skončilo.