Z kroniky Včelné díl II - Dvouletý plán

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

Dvouletý plán

Když byly letošního roku zavedeny brigády, svépomoc ve výstavbě a národní žně, přijímal lid vše, co bylo od úřadů navrženo, či nařízeno a tak přijmul i vyhlášení dvouletého plánu. Co bychom tady mohli vědět o dvouletém plánu? Na to byl M.N.V., který to jako nejbližší úřad tlumočil lidu. Na takové řeči se svolává veřejná schůze, většinou u Kalkušů, obzvlášť když se jedná o větší účast. Sál bývá při takových schůzích pěkně vyzdoben, aby prozradil přítomným, že M.N. výbor pořádá schůzi slavnostnějšího rázu. A tak toho večera vyslechl každý přítomný vyhlášení dvouletého plánu a možno říci, že si všichni slibovali, co v dvouletém plánu všechno provedou. Tehdy se mluvilo často o dvouletém plánu a plánovat se taky začalo. Když M.N.V. již před časem žádal okolní M.N. výbory a to M.N. výbor Rožnov, M.N. výbor Plav a M.N.V. Boršov o přičlenění přilehlých pozemků u Včelné a v plánu byla i Konrádova vila (u cihelny) pro mateřskou školu. Pro školku by byla ta vila, obzvlášť zahrada, ale kámen úrazu, když to bylo na rožnovským katastru a rožnovští nemínili se zříci části katastru, t.j. vily v lese až po cihelnu. Návrhů bylo dost a začalo se pomýšlet na kulturní dům. Ale jak to zařídit, aby skutečně byl. Stavební družstvo bylo založeno i podíly zajištěny. Jeden podíl činil 100 Kčs a podílů bylo upsáno dost, protože se upisovalo více podílů na osobu, a to obstarali dvojice, které chodili dům od domu. Stavební družstvo ustaveno bylo v čele s předsedou Frant. Pilsem, ale to ostatní chybělo, a proto se pomýšlelo i s cihelnou. Tam na návrhy některých členů družstva měly se vyrobit cihly (a to pomocí brigády) a hned vypočítávaly, kolik cihel, zkrátka plánování s pomocí s. Hejdy (tehdejší knih. inspektor) začalo. A teď do toho. Vždyť tehdejší kronikář Josef Střeleček to výslovně slíbil v kronice, strana 127, že kulturní dům bude. Ale rožnovští nemínili dát Včelné vily v lese, cihelnu i dolní kus pod dráhou (viz kolonie Rožnov), vždyť tím by ubylo Rožnovu kus jeho katastru a naši plánovači se marně namáhali se školkou v konrádově vile, s kulturním domem, protože zamýšlený plán, jak vyrobit cihly, se nezdařil, jednak že cihelna nebyla na Včelné a samým schůzováním se pomalu zapomnělo na kulturní dům. Dvouletý plán byl sice vyhlášen i dost naplánováno, snadší bylo naplánovat než udělat a dvouletý plán se netýkal kulturního domu na Včelné, ten měl jiný celostátní význam a to si mnozí neuvědomili a tak o, co bylo u nás naplánováno, nebylo splněno, ani splněno být nemohlo.