Z kroniky Včelné díl II - Přičlenění Včelné k Českým Budějovicům

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

Přičlenění Včelné k Českým Budějovicům

Když pořizoval M.N.V. jako každoročně nový rozpočet, uvažoval, kde vzít úhradu na obecní rozpočet. Všechny obecní dávky zavedeny, ale úhrada na zvýšený rozpočet musela být a kde na to vzít. Ještě minulého roku svolal M.N.V. u Píchů veřejnou schůzi, na které se projednávalo, či mělo hlasovat, aby obec Včelná připadla k městu Č. Budějovice. Tehdy se začalo plánovat české Budějovice prý na Velké Budějovice. Aby to mohly být Velké Budějovice, měly tam být přičleněny všechny okolní vesnice, včetně Včelné. Schůze nabyla bouřlivého rázu, vyměňovaly se názory, jedni byli pro, t.j. přičlenění Včelné k Č. Budějovicům, no a hned si slibovali, že Velké Budějovice nám zavedou všechny vymoženosti jako jsou v městě, kanalisace, cesty, vodovod a jiné. To byly návrhy ponejvíc bývalého předsedy M.N.V. J. Kociny, ale byl tu i jiný názor na věc. To je, že přičleněním Včelné k městu budou v prvé řadě zavedeny poplatky jako v městě na vodu, popel a jiné a ty by musela Včelná jako součást města platit, i když nemá to, co má město. Přes všechny návrhy i proti návrhy bylo vše odhlasováno, t.j. přičlenění Včelné k městu, ať už si nějaký čas prý platí zvýšené poplatky, ale město se jistě postará i o naší kanalizaci, ulice a.t.d. To byly útěchy jedné strany, která byla pro přičlenění Včelná k Čes. Budějovicům. Když bylo na této schůzi takto rozhodnuto, zvýšil M.N.V. ještě za předsedy B. Černýho vydání, t.j. odměny za funkce. Proč se tak stalo, nemusím povídat, to se domyslíte. Tak nový M.N. výbor převzal všechen obecní majetek, včetně zvýšených vydání a teď se zas hledala cesta, jak toto vydání snížit. Když se pořizoval zase nový rozpočet a toto vydání přesahovalo příjmy, obrátila se finanční komise na tajemníka obce, že jedině tu může najít úhradu, když bude odměna snížena. Tak vida, nejprve se to zvýšilo, pak to bylo najednou moc. To už za předsedy B. Šatubra snížila se zase položka vydání, a to předsedy M.N.V. z 5.000 Kčs na 2.500 Kčs ročně, tajemníka obce ze 6.000 Kčs na 3.000 Kčs ročně a tím bylo zlikvidováno to, co bylo před rokem horečně naplánováno, a místo Velké Budějovice, jak si mnozí slibovali, hospodaří si na Včelné zase po způsobu, jak jim jejich příjmy dovolují.