Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl II - Vázané vklady

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

Vázané vklady

V tuto dobu, t.j. přesně za rok, začíná znovu soupis majetku. Předepsané tiskopisy byly rozděleny na přihlášku I. a přihlášku II. Přihláška I. obsahovala veškerý obnos, t.j. úspory do 20.000 Kčs, přihláška II. už měla větší potíže s vypisováním, protože k tomu byly mimo vložky A a B ještě vložky C a E a to podle její potřeby. To znamená, že se v tomto případě jednalo o větší obnosy přes 20.000 Kčs, a vyplněné vložky C a E pojednávaly v soupisu buď dluh nebo majetek nabytý i jinak, než vykazovaly všechny úspory a dále ke dnešnímu dni i nějaký poplatek jako jest výměnek, to byla taky součást příjmu, která se musela vykazovat, to bylo pro jednu stranu břemeno, nebo-li dluh, a druhá strana vykazovala zisk. Takové byly asi formule s vyplňováním tiskopisů a každá vložka měla svůj účel a souhrn všech vložek, t.j. vložky A a B a při větším rozpisu i vložky C a E dělaly konečný součet. Určené dni vyslaní úředníci berní správy kontrolovali tady na M.N.V. přihlášky a na správnost vyplněných přihlášek vydali potvrzení na části přihlášky a tím byly vázané vklady zpočítány.

Protože byly platidla, t.j. v soupisu prohlášeny za neplatné, byly tyto vyměňovány za nové a k tomu soupisu byla určená doba trvání, t.j. ke dni od 1 do 7 října 1946. Že by si někdo nechal větší částku doma, aniž by ji přihlásil, bylo jisté, ale co by s nimy doma dělal, když neplatily, tak nezbývalo nic jiného, než všechno přihlásit. Poštovní úřad po určeném termínu vyměňoval stará platidla za nová do určitého obnosu, jinak by nastala určitá mezidobí, že by byli lidi bez peněz, než dostanou novou výplatu. Tak do vázaných vkladů byly zahrnuty všechny úspory, pojistky všeho druhu a všechny cenné papíry, jakož i losy, zkrátka vše, co bylo podloženo penězy. Teď to bylo, nebo mělo být podle socialistického systému, že nikdo nebude hromadit bohatství a další úspory, t.j. osobní vklady mohl každý střádat znovu. Jen v nutných případech byly později povolovány vklady. Z vázaných vkladů se mohlo taky vybírat, ale už jen omezeně, a to už se muselo odůvodnit účty nebo nějakým potvrzením. Toto opatření dlouho netrvalo, protože každý kdo mohl vybíral vklady ze strachu, že o to přijde, byť to nějak odůvodnil, a proto si peněžní ústavy, ovšem z vyšších příkazů, omezily vybírání vázaných vkladů jen v nutných případech, jako u přestárlých lidí na obživu, na svatbu, v době nemoci i pohřební výlohy a to na žádost národní bance.