Z kroniky Včelné díl II - Vánoční strom

Kronika Včelné, díl II., r. 1946

Vánoční strom

Blížily se vánoce a každá nová doba přináší něco nového, proto se zdejší místní osvětová komise připravovala na postavení vánočního stromu. Tento rok se zřizoval ve všech obcích vánoční strom jako pomůcka ke sbírkám na sociální účely. To se ví, že se muselo udělat něco pěknýho, protože to byl první vánoční strom v nové republice, hlavně dost veliký, daleko viditelný, jakoby tu soutěž, kdo bude mít větší strom, byť i dárků bylo málo. Za pomoci některých občanů přivezen strom z plavského lesa a u domu čp. 56 postaven. Tam měl vykonat tento strom své poslání. Ve večerních hodinách byl osvětlen barevnými žárovkami, aby to bylo pestřejší a pohled na strom byl skutečně pěkný. Ve večerních hodinách byl pěkný, ale jako jiné vánoční stromy svou štědrostí nijak nevynikal, on totiž sám dary přijímal. Osvětová komise na příkaz M.N.V. tak jako ve všech obcích pořádala tento rok sbírku na sociální pomoc a tak pod stromem po zahájení předsedou M.N.V. B. Štaubrem promluvil Jan Houska, ten jako důvěrník sociální komise objasnil význam sbírky a vánočního stromu. Pokladnička po projevu sociálního důvěrníka se plnila peněžními dary a každý přítomný po zapění hymny rád přispěl nějakou částkou. Tak vykonal své poslání letošní vánoční strom a sbírka, která nebyla malá, byla předána Okresní soc. péči, protože sbírky u vánočních stromů byly celostátní.