Z kroniky Včelné díl II - Doslov

Kronika Včelné, díl II., r. 1952

Doslov

Začátkem prosince 1952 předložil na M.N.V. tehdejší kronikář Jindřich Klomfar na výzvu předsedy M.N. výboru Boh. Štaubra obecní kroniku, kterou po delší době, t.j. od r. 1950 chtěli členové obecní rady prohlédnouti.

Zjištěno a kronikář sám přiznává, že ke dni 9. prosince 1952 zaznamenáno do roku 1946. Vy čtenáři řekli by jste na první pohled, že kronikář jest lajdák, protože odstup času je od r. 1949, kdy knihu převzal, ku dnešnímu dni 9. prosince 1952 tři a půl roku, ale ve skutečnosti je to trochu jinak.

Kronikář, to pisatel tohoto doslovu své práce, převzal kroniku v r. 1949 v měsíci červnu po nově zvoleném kronikáři s. Karlu Rybovi, ten převzal kroniku po s. Josefu Střelečkovi, který zaznamenával od r. 1945 do roku 1948 události po většině celostátní a převážně s ilustracemi. [Pozn.: těchto několik agitačních článků s novinovými výstřižky v elektronické verzi nepublikováno.] Tak vidíte, jeden kronikář spěchal tolik, že zaznamenával jen celostátní události s ilustracemi a neuvážil události místní, přeskočil celou dobu od r. 1939 (okupace) až do r. 1945. Druhý kronikář měl kroniku 1 rok, t.j. od r. 1948 do r. 1949, přečetl všechny záznamy a pak knihu vrátil. Tak uplynulo od r. 1939 do r. 1946 skoro 8 roků, kdy poslední pisatel snažil se zachytit zameškané události až do r. 1946 nazpět, protože předchozí dva kronikáři nenapsali o tom ani řádku. Nyní vytkl předseda M.N.V. kronikáři, že není do dnešního dne, t.j. 9. prosince 1952 zaznamenáno, což taky není. Pisatel přiznává, že mělo být zaznamenáno, ale jaké potíže má takový pisatel, když večer po namahavé práci čeká, až všichni usnou, hlavně děti, protože ku pasní je třeba taky trochu klidu. To vše konal kronikář přes všechny potíže, které málokdo uzná, protože to sám neprožívá. Ale jemu šlo taky o to, aby mohl bydlet jako většina ostatních. Kronikář po smrti otcově zdědil ten malý domek čp. 83, tam bydlel se 4 dětmi v jedné místnosti, což není záviděníhodné a vida bytovou tíseň, rozhodl se postaviti si větší domek pro svou rodinu; často býval prací tak unaven, že poslední dobu nezbýval čas na psaní. Tu bylo třeba více odpočinku. Letopisecká komise nebyla ustavena, aby čas od času prohlédla zápisy a je schvalovala a tím by byla spolupráce s kronikářem ožila. Obecní rada, která byla jediná, byla zaměstnána dost a dost, obzvláště poslední dva roky 1951, 1952, hlavně s výstavbou kulturního domu a tak pro samu práci se strany kronikáře a členů M.N. výboru nikdo se o kroniku nestaral. Proto vy, kdož máte lepší podmínky pro práci s kronikou, více času, více schopností a budete po pravdě zaznamenávat události a změny v obci budiž vám čest.

Jindřich Klomfar
Ve Včelné dne 15. prosince 1952