Z kroniky Včelné díl III - Kulturní a osvětová činnost

Kronika Včelné, díl III., r. 1958

Kulturní a osvětová činnost

Na jaké úrovni zůstala u nás letos kulturní a osvětová činnost. Naši ochotníci zůstali spát již ve dvouletém spánku, nevím jestli se z něho vůbec probudí. Když se stavěl kulturní dům, tak se ochotníci těšili na nové jeviště a sehráli asi 3 divadla a najednou je přešla chuť k práci a usnuli hlubokým spánkem, který trvá již kolik let. Vymlouvají se, že musí choditi do práce a že nemají čas. Za prvé republiky také chodili do práce a hráli na špatném jevišti a za horších podmínek, co se týče prostředí.

Dne 25. února byla uspořádána oslava 10. výročí vítězství pracujícího lidu s přednáškou a filmem „Vstanou noví bojovníci”, nafilmován byl dle knihy, jejímž autorem byl zesnulý president s. Antonín Zápotocký.

Na 1. máje byl průvod s hudbou do Čes. Budějovic a odpoledne veselice při vojenském souboru. Plesů bylo letos 5, tak se občané vytancovali dost.

11. ledna byl ples strany K.S.Č., hudba dechová K. Nov.

25. " Baráčníci, dechovka k. Čížek z Krumlova

8. II. Požárníci, dechovka k. Diviš

15. " Národní fronta, také dechovka

22. " ples jednoty Sokol, džes

23. " dětský karnevál

Všechny plesy se vydařily. Zvláště byl pěkný dětský karnevál, soutěže a tance. Dne 24.4. byla oslava 88. narozenin Vlad. Iljiče Lenína. 21.5. přednáška o plynech 3x opakovaná. Dále bylo oslaveno 13. výročí osvobození naší vlasti rudou armádou, 17. května výročí založení K.S.Č., 7. listopadu výročí velké řijnové revoluce s přednáškou a filmem „Nezapomenutelné léto”. Při této a dalších oslavách bylo promítnuto ještě několik jiných filmů jako „Světlo řijna”, „Teutonský meč”, „Dovolená v S.” Československý svaz mládeže uspořádal několikrát estradu, učinkoval vojenský soubor. 29.5. jeli Miesbauerovi manžele do sovětského svazu a po příjezdu provedl s. Miesbauer několik přednášek o Sovětském svazu.

31.5. provedl soubor Jihočeských učitelů v k. domě zpěvy a tance. Toto se velmi líbilo a bylo to dosti navštíveno. Na posvícení pořádali Baráčníci posvícenskou zábavu, při oblíbené dechovce „Třeboňce” vedené k. Novotným. Zábava se velmi líbila. Naposled jsme se rozloučili na Silvestra na plese Č.Sv.Mládeže. Tím jsme se rozloučili se starým rokem 1958, nejsme naň rozhořčeni, byl celkem dobrý, ale větší naději skládáme na jeho nástupce na rok 1959.