Z kroniky Včelné díl III - Jak se zvýšila životní úroveň

Kronika Včelné, díl III., r. 1959

Jak se zvýšila životní úroveň

Jak se zvýšila u nás životní úroveň našich občanů? Během roku bylo uskutečněno 3 x snížení cen, životních potřeb, obuvi a textylu, obchody jsou stále plny lidu. Občané co se jím líbí to si koupí, chodí každý krásně oblečen, kupují si přepychový nábytek, motocygly, auta, televisory. Jezdí po zájezdách, po rekreacích a.t.d. Jenom televisorů je u nás přihlášeno 57, v loní jich bylo 20. Je to tedy úctyhodné číslo za 1 rok, a to vláda udělala ještě další výhodu, že si může kupující na takové věci vzíti půjčku na 1 rok. Zvýšení životní úrovně není jenom v platu zaměstnance, ale máme vzornou péči o zdraví člověka, zdarma ošetření, léky, nemocnici, i dovoz, dříve se muselo toto všechno platit, nárok na ošetření zdarma měl jenom zaměstnanec, jakmile přestal pracovat po 6 týdnech strácel nárok na všechno, nebyla dávána skoro žádná placená dovolená, nebyli placeny žádné svátky a bývalá republika měla 900 tisíc nezaměstnaných, kteří byli živy na žebračenky 10 K týdně a přitom museli chodit žebrat s harmonikou neb s houslemi (moderní žebrota) a přitom si zpívali: Dětičky jděte už spát, tatíček musí jít hrát, v hospodě čekají lidičky, na jeho smutné písničky. To byla píseň potulných muzikantů za prvé republiky, kteří chodili hrát z bídy o práci a o chleba. Dnešní úroveň je kultůrně bohatší, lid se může vzdělávat, jsou k tomu možnosti, a hmotně lepší žije, což je vidět z následujících poznámek.

Motocygl je snad již v každé druhé rodině. Je zde i několik aut, elektrické sporáky, pračky, luksy a různé jiné věci, o kterých se lidem ve Včelné ani nezdálo, v dobách za první republiky v dobách žebračenek, kdy byli lidé bez práce a sháněli žebračenky. Jsou to dnes ukázky dobré a jen straně K.S.Č. a našemu zřízení můžeme poděkovat, za práci a za zvýšené důchody a za všechny vymoženosti, které nám náš stát poskytuje. Bývala tu často nespokojenost kvůli masu, neboť s. Petr řezník byl již trochu letný a tudíž trochu nervosní a ženy si stěžovaly, že při výběru masa bručí a že má malý výběr. Teď od nazimy máme nového prodavače s nímž jsou ženy spokojeny, ovšem on je mladý, fešák, a má výběr masa k úplné spokojenosti.

Občané se ucházeli o to, aby byla zřízena holírna; Po dlouhé době ujmula se toho řemesla s. Moravcová, ale běda, jednalo se o bývalý krám p. Veselé, který by se na holírnu velmi hodil, ale pronajmulo si ho družstvo "Snaha" a přesto, že již dostalo výpověď, nemohl s tím M.N.V. hnout, a paní Moravcová holí ve svém bytě, což není ani pro ní ani pro M.N.V. dosti výhodné.