Z kroniky Včelné díl III - O roku 1959

Kronika Včelné, díl III., r. 1959

O roku 1959

Rok 1959 nás překvapil velikými událostmi, které v celosvětovém měřítku udivili celý svět. Nejdříve co se událo v naší vesnici stručně:

Vyňal jsem heslo z novoročního projevu s. Antonína Novotného, presidenta Č.S.R.: „Čím bohatší bude naše hospodářství, tím bohatší bude náš stůl.” A toto přísloví platí i pro nás, pro všechny v naší obci, čím lépe si naši obec vybudujem a zlepšíme, tím větší radost i užitek z toho budeme mít.

Máme rozestavěnou mateřskou školu, práce jde však pomalu. Bylo ujednáno, že se postaví svépomocí, ale brigády pracují jenom v neděli dopoledne a tak by se to stavělo ještě dlouho. Někteří občané si nechali napsat závazek také na 100 hodin a ten jistý a k tomu člen M.N.V. odpracoval 5 h, a tak se u mnohých závazky neplnili. Bylo tedy nutno sáhnout k placeným silám. Pracoval s. Šmíd Martin, Jiříček Fr. odpočátku za plat, a od 1. září začal s. Fišer J. a s. Čížková Božena, pracovalo se až do Vánoc. Tak práce pokročila tak daleko, že místnosti nahoře byly hotovy a 7. listopadu se školka mohla od Pýchů přestěhovat a zahájit provoz v nové školce, byl již k tomu nejvyšší čas. Zbývaly však ještě sklepní místnosti, které byly do Vánoc omítnuty a 1 místnost vybetonována. Zbývá ještě vybetonovat sklepní místnosti, podlahy, obložení kuchyně a vydláždění a bude práce zednická uvnitř hotová. Malbu provedli s. Mrázek a s. Petrák St. zdarma, soudruzi Urbánek a Voráček se zasloužili o zavedení vody, umístění umývadel a záchodů, práce měli na tom hodně. Elektrické vedení instaloval s. Holub František. O přísun materiálu se zasloužil s. Pilz Frant., a 14 dní pracoval o své dovolené jako brigádník. Následkem nepochopení a neocenění práce s. Jiříčka předsedou M.N.V. s. Miesbaurem, s. Jiříček se 14.12. práce zbavil a nastoupil za něho s. Mikšovský. Zkritizovat musím členy M.N.V., za celé 4 měsíce co jsem tam pracoval, přišel se na nás podívat 2 x s. Miesbaur a ostatní ani jednou, jako kdyby neměli zájem jak se tam pracuje a co je třeba. Byli ovšem občané, kteří si hodiny, na které se zavázali, poctivě odpracovali a ještě závazek překročili, tolik o školce a potížích, které se při stavbě školky vyskytovali, s dodáváním materiálu, s organisováním brigád atd.

Co se událo jinak, 29. ledna havaroval s. Vavroch Fr. na motorce a spolujezdec se zabil, bylo vyšetřeno, že řídil s. Pospíšil, prošlo to tedy s. Vavrochovi beztrestně.

24. února se konala oslava „Únorového vítězství”.

Dne 8. března se konala oslava svátku matek, účast byla pěkná a program bohatý. Na jevišti byl seskupen živý obraz, pionýři, mládež, ženy a Baráčníci. Po zahájení s. Vrzalovou přivítal přítomné předseda M.N.V. s. Misbauer. Děti mateřské školy předvedli tanečky a zpěvy. Škola z Boršova za vedení s. učitelky Pokorné, přednesly zpěvy a básně. Svaz Č.M. přednesl zpěvy a básně. Za pionýry pronesl pěkný projev k matkám pionýr Petrák Miroslav. Potom byl pronesen proslov s. Hromátkové. A po pohoštění žen oslava ukončena filmem „Milionová bankovka”. K tomuto svátku dostali ženy též pěkný dárek od státu snížení cen životních potřeb a zvýšení důchodů.

Dne 12.III. započalo školení „civilní obrany”. Účast byla nad očekávání velmi pěkná, školení bylo rozděleno do 6 etap, a všichní přihlášení jími prošli.

Dne 4. dubna sehrál dramatický kroužek dívadlo „Návštěva nepřišla”. Kritika byla výborná, hlavně se proslavil jako v každé hře s. Kalkuš Josef.

23. dubna bylo ukončeno školení C.O. s. inžinýrem Sandholcem a rozdány legitimace.

Dne 1. července se vydávali občanské legitimace a starým lidem se jenom prodlužovali, na M.N.V.

3.VII. začala Kleť vysílat každodenní televisní vysílání.

11.VII. se započalo s přístavbou požárního depa, bylo jím to však s. Pilsem zastaveno a odloženo až po dostavění školky.

20.VII. byla snížena cena obuvi až o 33 %, a tím také zvýšena životní úroveň.

21.VII. najel traktor J.Z.D. do železniční budky pod Včelnou a do polovice jí zboural.

Začátkem žní se dalo do pršky, pršelo denně, práce žnové se tím zdržovali, pole byli rozmočené, oblí zarůstalo a pěkná úroda utrpěla mnoho škod. Proto vláda a strana vyzývali lid ku pomoci, sklízeti urodu. V naší obci vysílali všechny korporace své členy na pomoc J.Z.D. Boršov a na noční výmlaty.

Dne 12. srpna byl u nás průtrž mračen, po ulicích tekly řeky, stoky nestačily a voda tekla po ulicích, na kterých byly vymlety díry až 1/2 metru hluboké. Stoho důvodu bylo nařízeno M.N.V., aby každý okolo svého pozemku vyházel stoky, občané to vzali vážně, až na některé, tito se řídili dle slov s. Pilze, které pronesl, že občané nejsou povinni toto dělat, že to je práce M.N.V., tak zůstaly tyto zbývající stoky nevyházené, až přijde zase povodeň, budou zase nadávat, že M.N.V. nic nedělá. Měli se též rozšiřovat ulice, proti tomu také měl s. Pilz namítky, tak zůstali zase úzké. 10. prosince se začalo s navážením štěrku na ulici okolo Ondrů, vozilo se několik dnů a následkem zhoršeného počasí se přestalo vozit. M.N.V. měl na to 6.000 Kčs, ale nedokončilo se to. Rok 1959 jsme skončili šťastně, blahobytně a vesele, neboť nám ještě na silvestra zahrála Novotnýho kapela.