Z kroniky Včelné díl III - Strana K.S.Č.

Kronika Včelné, díl III., r. 1959

Strana K.S.Č.

Strana K.S.Č. pracovala velmi aktivně, v náboru kandidátů překročila plán o 7, v náboru tisku též splnila plán, v socialisaci vesnice byl získán poslední zemědělec s. Petrová do J.Z.D. Veškeré podniky, kulturní oslavy a jiné byly konány ve spolupráci s M.N.V. a se složkami místní národní fronty. Jako každým rokem se konaly přípravy na 1. máj, strana žádala okresní výbor strany o vyslání hudby do průvodu, bylo to přislíbeno, ale pak s toho sešlo. Bez hudby to bude špatné, jak to uděláme? Tak jako vždycky se šlo na harmonikáře. Ráno 1. máje se dalo do pršky, ale občané se sešly a tři harmoniky také. Prška potom polevila a tak se šlo z vesela. Na harmoniky hráli s. Kočer, s. Šmíd a s. Fišer, hrálo se i na náměstí před zahájením a mládež tancovala do kolečka. Průvod byl velmi dobře zorganisován a zůčastnili se ho všechny složky M.N.F. a dodrželo se až do konce, což nebývalo zvykem.

Členové strany se zůčastnili žnových prací a nočních výmlatů u J.Z.D. v Boršově. Zábavní podnik pořádala strana 1 ples.