Z kroniky Včelné díl III - Svaz přátel sovětského ruska

Kronika Včelné, díl III., r. 1959

Svaz přátel sovětského ruska

Svaz přátel sovětského ruska organisoval průběh všech oslav a podniků za účasti všech složek nár. fronty ve Včelné. Provedl L.K.R. II. stupně s 10 žáky, učil s. Bláha Jan. Bylo provedeno několik přednášek a promítnuto několik filmů, v tom měl S.P.S.R. dobrého pomocníka:
/viz další článek/