Z kroniky Včelné díl III - Svaz protifašistických bojovníků

Kronika Včelné, díl III., r. 1959

Svaz protifašistických bojovníků

Svaz protifašistických bojovníků ve Včelné r. 1959 podal protestní resoluci řeckému království proti zatčení vlastence Manolise Glezose. V mezinárodních pamětních dnech v květnu za spolupráce se svazem mládeže na počest květnových dnů uspořádal oslavu, při níž promluvil za rudoarmějce s. Holub F., za zahraniční vojáky br. Rachač, a za politické vězně bratr Vejvoda Jos. Jednotou protifašistických bojovníků byla podána protestní resoluce vládě N.S.R. v Bonnu proti úmyslu zákazu jediné odbojářské organizace V.V.N. ("Svaz pronásledovaných nacizmem").

V měsíci československo-sovětského přátelství při oslavách uspořádaných osvětovou besedou, na slavnostním zasedání M.N.V. pronesl za jednotu S.P.B. br. Vejvoda pěkný proslov.

Ve svých podnicích odpracovali členové 6.515 h brigád, z toho bylo 100 hodin zemědělských a 810 hod na zvelebení obce Včelná. Sebráno bylo 70 kg starého papíru, 66 kg hadrů a 167 kg starého železa; tudíž i tato organisace udělala hezký kus práce.