Z kroniky Včelné díl III - Svaz požární ochrany

Kronika Včelné, díl III., r. 1959

Svaz požární ochrany

Svaz požární ochrany letos velkou činnost neprojevil. Kulturních podniků se zůčastňovalo několik členů, jinak samostatně nic nepodnikali. Bylo usneseno provést přístavbu hasického depa, a jak již jsem psal v událostech v obci, bylo jím to znemožněno z technických důvodů. Brigádnických prací se také část členů zůčastnilo, ale ne všichní. Jinak zásahy žádné neměli, jedině provedli preventivní prohlídku. Obětavým pracovníkem jest s. Cigermachr st., dosavádní velitel.