Z kroniky Včelné díl III - Baráčnická obec

Kronika Včelné, díl III., r. 1959

Baráčnická obec

Baráčnická obec má 106 členů, prací pro zvelebování naší obce se zůčastňovalo tak 1 třetina. Někteří členové neudělali ani hodinu, což je smutné. Na žnových pracích a nočním výmlatu a pro akci Z dle zadání s. syndika Čížka R. bylo odpracováno 2.272 hodin. Na darech bylo vyplaceno: Čes. sv. mládeže ve Včelné 300˙- Kčs, školce 500˙- Kčs, Těl. vých. jedn. sokol na II. Č.S. 500˙- Kčs, naším starým členům také 500˙- Kčs, celkem 1.800˙- Kčs. Za 1.700˙- Kčs byl zakoupen nový psací stroj a za 325˙- loutkové divadlo, to znamená, že obec dobře hospodařila a přebytek účelně rozdělila.

Obec pořádala 1 ples, 1 pásmo písní a tanců, 1 zahradní slavnost, 1 posvícenskou zábavu. V pořadí poznej svou vlast byl s. rychtářem Lojdou uspořádán 1 dvoudenní zájezd do západočeských lázní, Aše a Chebu, 1 denní zájezd na Lipno s projížďkou po Lipenském jezeře. Obec vede dobře a poctivě s. Lojda František a nebýti toho, že jeho předchůdce s. Pavlíček podrývá jeho činnost, vládl by právem rychtářským ku spokojenosti všech ještě dlouhá léta. Dvoudenní zájezd jehož snímek přikládám byl uspořádán pro všechny občany, kteří se přihlásili i nebaráčníci, snímek je z Mariánských lázní, a je vidět, že naše ženy mají rádi muže i jiné rasy, přibrali mezi sebe černošského studenta. Zájezd se všem líbil a přejí si znovu jet.