Z kroniky Včelné díl III - Tělovýchovná jednota Sokol

Kronika Včelné, díl III., r. 1959

Tělovýchovná jednota Sokol

Tělovýchovná jednota Sokol pracuje na dobudování svého hříště, je to práce veliká a bude to hříště krásné, možná nejlepší na okrese. Pracuje se na oplocení, kolem byly vysázeny mladé břízky a hříště připraveno pro setí travinou. Členové se zůčastňují všech podniků pořádaných M.N.F. a samostatně pořádali 1 ples a 1 karnevál pro děti. Muži i ženy nacvičují na II. C.S., předsedou je s. Hess Frant. a o práci na hříšti se stará poctivě s. Žák Frant.