Z kroniky Včelné díl III - Výbor žen

Kronika Včelné, díl III., r. 1959

Výbor žen

Výbor žen si dal různé závazky, které souvisely s prací M.N.V. a složkami M.N.F., na schůzi v lednu byl schválen návrh zakoupiti některé vybavení do Kulturního domu. Z výtěžku maškarního plesu a příspěvkem s. Miesbauera byly koupeny záclony, zrcadla a některé drobnosti do příborníku. Další akcí byl M.D.Ž., o kterém jsem psal již v článku O roku 1959, který se vydařil. Ženy odpracovaly 1.000 brigádnických hodin, provedly sběr železného šrotu, který jím vynesl 156˙- Kčs. Dne 8. června spolu s M.N.F. uspořádaly dětský den, na který věnoval V.Ž. 500˙- Kčs. Děti byly pohoštěny a hrál jím domácí harmonikářský soubor. Ženy uspořádaly jednu lékařskou přednášku 30.VI. Dále provedli jeden zájezd Praha - Lidice - Slapská přehrada, zájezd se líbil, ale byl špatně organisován. Bylo přáním všech účastníků podívati se do Gotwaldova Mausolea, což mělo býti první povinností nás všech a zvláště komunistů, ale pro zvláštní zalíbení vedoucího zájezdu s. Miesbaura k návštěvám jiným jsme promarnili celé půldne u staroměstské radnice a v Loretě. Jinak bylo všechno pěkné. Ženy byly účastny i na pracích při přístavbě mateřské školy, kde udělaly také pěkný kus práce.