Z kroniky Včelné díl III - Události celostátní

Kronika Včelné, díl III., r. 1959

Události celostátní

1. ledna jsme vyslechli projev s. Antonína Novotného, presidenta Č.S.R.

Dne 2. ledna 1959 byl pro lidstvo všech států velikým překvapením, byla vypuštěna kosmická raketa na měsíc a to největším naším přítelem Sovětským svazem. Podle předběžných výpočtů dosáhne v 5 hodin ráno 4.I. oblasti měsíce. Poslední stupeň kosmické rakety váží 1.472 kg, měřicí aparáty váží 361˙30 kg. Raketa proletí v blízkosti měsíce a změní se v umělou družici a oběžnici slunce.

Ve dnech 4. - 5. března zasedal Ustřední výbor komunistické strany československa, z čehož vyplynuly následující usnesení, které byly vládou schváleny: 1) snížení maloobchodních cen v celkové hodnotě o 23 miliardy. 2) se uvolňuje prodej uhlí při ponechání dosavádních cen. 3) Zvýšení a úprava přídavků na děti o 502 milionů. 4) Úpravy v oblasti sociálního zabezpečení, zvýšení důchodů na 400 - 600˙- Kčs. 5) příprava dalšího zkrácení pracovní doby.

Dne 10. ledna zaslala vláda S.S.S.R. všem velmocem notu o uzavření smlouvy s německem a o sjednocení. 12.I. prohlásil Adenaur podmínky uzavření mírové smlouvy za nepřijatelné.

12.I. přijela do Č.S.R. Albánská delegace s vedoucím s. Enver Hodžou a s. Mehmed Sěhu, představiteli Albánské republiky.

Dne 18.I. dojeli na Lipno 2 lodě 26 m dlouhé, 4˙80 m šir. a 5˙50 m vysoké, s jara již začaly brázdit hladinu Lipenského jezera, vyrobeny byly v Budapešti a byly dopravovány na Lipno s auty, cesta trvala 7 dní z Bratislavi, z Budapešti byly dopravovány po vodě. Doprava stála 150.000 Kčs, jedna loď pojme 150 lidí. Maksimální rychlost 24 km v hodině, každá má 2 motory o síle 250 HP., muselo se cestou poraziti 500 stromů.

Dne 27. ledna byl zahájen XXI. sjezd komunistické strany S.S.S.R., zůčastnil se ho s. Antonín Novotný. s. N.S. Chruščov mluvil 6 hodin o plánu do budoucí sedmiletky, 5. února sjezd skončil.

14.II. přijela z Guineie vládní delegace do Č.S.R.

24.II. konala M.N.F. oslavu únorového vítězství.

20.III. se konal v Praze sjezd J.Z.D.

Dne 11. května se sešla konference ministrů S.S.S.R., U.S.A., Anglie, Francie, a.t.d. do Ženevy, kde připravovala půdu pro konferenci na nejvyšší úroveň.

V pátek 5. června vydal Ú.V.K.S.Č. usnesení o zavedení nového systému výkupu a nových jednotných výkupních cen v zemědělství.

V pondělí 20. července byly sníženy ceny obuvi až o 33 %.

V sobotu 12. září byla vypuštěna II. kosmická raketa v S.S.S.R. Raketa má měřící přístroje vážící 390˙2 kg. V pondělí 14. září v 00 hodin 2 minuty 24 vteřiny moskevského času dopadla II. kosmická raketa na měsíc. Bylo to veliké a radostné překvapení, zvláště v naší vlasti, radovali jsme se, že je to sovětský svaz, který první dosáhl takového úspěchu v dobývání vesmíru. Tentýž den bylo ještě jedno překvapení, vyplul „Atomový ledoborec Lenín”, z Leníngradské loděnice na řeku Něvu, k místu, odkud byla vypálena první historická salva na zimní palác v době řijnové revoluce.

Dne 15. září odletěl s. N.S. Chruščov do U.S.A., kde byl velmi srdečně přivítán, hlavně pracujícím lidem. Jeho návštěva trvala 14 dní, a za tu dobu se v americe přičinil o mír.

28. září odjel s. Antonín Novotný do Číny na oslavu 10. výročí trvání Čínské lidové republiky.

V neděli 4. října byla sov. svazem vypuštěna III. kosmická raketa, jako oběžnice okolo měsíce.

18. října byla ofotografována strana měsíce, která není nikdy od nás viditelná.

Bylo vykonáno mnoho vzájemných návštěv státníků do různých zemí. Všechny tyto návštěvy směřovali k zlepšování přátelských vztahů mezi státy a k uskutečnění míru na celém světě. Nejdůležitější byla návštěva s. N.S. Chruščova v U.S.A., kde pod jeho vtipnými projevy tály ledy studené války a lid americký láskyplně s. Chruščova všude vítal. Na projevu v organisaci spojených národů přednesl návrh na úplné odzbrojení, který byl většinou národů schvalován. S. Chruščova v Americe, která za jeho pobytu zlepšila vztahy se S.S.S.R., očekávali po jeho cestě všude velké zástupy lidu a byl všude vřele vítán. Nikita Sergejevič Chruščov bude zapsán do dějin světa jako neúnavný bojovník za mír na celém světě. Všechny jeho projevy jsou napsány v brožůře státního nakladatelství pod názvem „Návštěva N.S. Chruščova v U.S.A. 15. - 27.IX.1959”.