Z kroniky Včelné díl III - Celostátní a mezinárodní události

Kronika Včelné, díl III., r. 1960

Celostátní a mezinárodní události

Je již v lidské povaze, setkává-li se rok s rokem, ptát se zda ten uplynulý rok byl dobrý či ne. Rok 1960 byl dobrý, prospěšný, a pro život naší země historicky význačný. V letošním roce bylo období nabité tolika velikými událostmi, že kdybych je chtěl všechny vepsat, potřeboval bych kolik takových knih jako je tuta, proto jenom velmi stručně popíšu to nejdůležitější.

Dne 1. ledna byla u nás zrušena daň ze zábav a ze všech kulturních podniků, v naší Československé republice.

Dne 14. ledna předložil s. Nikita Sergějevič Chruščov návrh na snížení stavu sovětské armády o 1,200.000 mužů, byl to krok k odzbrojení.

Dne 20.I. byla vypuštěna balistická raketa do Tichého oceánu, 30.I. byla vypuštěna II. sov. raketa.

Dne 23. března přijel s. Chruščov na návštěvu do Francie, kde byl dělnictvem a lidmi velmi vřele vítán.

Dne 24. dubna vláda republiky na návrh výboru komunistické strany snížila ceny zboží, jak potravin tak i průmyslového zboží. Velký sestup cen byl u televisorů, až o 900˙- Kčs a u oděvů a tak dále. Elektřina byla snížena z 0˙80 h na kWh na 0˙70 h. Vláda dává zdarma pro všechny kategorie škol učební pomůcky. Prostředky, které náš stát vynakládá ročně pouze na výchovu dětí, včetně přídavku na děti, činí 9 miliard korun českosl. Náklady na 1 dítě, školáka, učně a studenta činí ročně, v jeslích 4.000˙- Kčs, v mateřských školách a dětských útulcích 1.900˙- Kčs, na všeobecně vzdělávacích školách 1.200˙- Kčs, na odborných 5.000˙- Kčs, na vysokých školách včetně stipendií 12.400˙- Kčs, vydává tedy na výchovu a vzdělání dětí stát slušnou částku peněz. Kdo chce má každý možnost se vzdělat dle své líbosti.

Dne 2. května jel president s. Novotný Antonín do Moskvy, otevřít výstavu „Československo 1960”.

17. května se měla konat v Paříži konference na nejvyšší úroveň, ale vinou U.S.A. byla zrušena. Ze spojených států bylo totiž na 1. máje vysláno do SSSR špionážní letadlo, které bylo hluboko na území sovětského svazu po neuposlechnutí výzvy o přistání sestřeleno, pilot byl zajat. S. N.S. Chruščov žádal, aby se president Eisnhauer jménem U.S.A. omluvil a zaručil se, že již nebudou špionážní letadla na území SSSR vysílány, a že se může konference konat. President tuto výzvu odmítl a naopak řekl, že se bude dále špionáž provádět. Z tohoto důvodu s. Chruščov rozhodl, že by v tomto případě konference nevedla k žádnému úspěchu, a proto se nemůže konference zůčastnit. Pevně však věří, že v dohledné době se konference odbývati bude, a že je ochoten v dobré vůli se zůčastnit.

Dne 27. června se v Ženevě konala schůze výboru deseti mocností pro odzbrojení. Jelikož jednání nevedlo k úspěchům, všechny socialistické státy v čele se S.S.S.R. přerušili svojí účast ve výboru deseti, z důvodů, že se nechtějí podílet na klamání národů.

Dne 12. června proběhli v našem státě volby do národního shromáždění a do nár. výborů. Byla skvělá nálada, pro kandidáty volilo 99 % voličů. Ku konci června začala II. celostátní spartakiáda, bylo to něco úžasně krásného. Přijelo hodně zahraničních hostů, všem se II. spartakiáda velice líbila a byli cvičením ohromeni. Jejich projevy byli stejné „něco takového jsme ještě neviděli, to u nás v kapitalistických zemích se nedělá”.

Dne 11. července byla vládou schválena nová ústava, nový státní znak a název státu „Československá sociálistická republika” (Č.S.S.R.). Nejdříve byli rozeslány návrhy, aby občané na veřejných schůzích je prodiskutovali a po souhlasu občanů byla ústava vládou schválena. Ústava je sociálistická, zaručuje všem občanům právo na práci, svobodu, na vzdělání a mnoho jiných životních potřeb, ovšem také ukládá povinnosti.

Omlouvám se, že omylem jsem předešel o dva měsíce ku předu a teď musím začít znovu od 15. května, toho dne vyl vypuštěn gigantický kosmický koráb, úspěšně letí kolem země, váží 4˙5 tuny čili 4.540 kg a je vzdálen od země 320 km, zemi obletí za 91 minut. Přístroje a napájecí zdroje váží 1.477 kg.

V neděli dne 19. srpna byl vypuštěn druhý kosmický koráb váží 4.600 kg. V kabíně vybavené vším, co bude zapotřebí k letu člověka, jsou pokusná zvířata a dvá psi, Střelka a Bělka. Pro pozorování zvířat je na palubě instalováno radiotelevisní zařízení. Kabína se zvířaty se vrátila po 24 hod. letu (obletěli 18 x zem). Po přistání na zem byla zvířata ve velmi dobrém stavu, Bělka a Střelka si vesele poskakovali, když je jejich ošetřovatelka vyprostila z jejich přístrojů (což bylo vidět v televisi).

V neděli 28. srpna byla zahájena první „zemědělská výstava” v Čes. Budějovicích.

21. září oslavila strana K.S.Č. 40. výročí „Rudého práva”.

V sídle „Organisace spojených národů” (O.S.N.) v New Yorku bylo 20. září zahájeno XV. řádné zasedání Valného shromáždění O.S.N. Na zasedání přijeli šéfové vlád, mezi ními náš president s. Novotný Antonín a „posel míru” ministerský předseda Sovětského svazu s. Nikita Sergejevič Chruščov. S. Chruščov ve svém projevu správně odhalil a odsoudil politiku Ameriky a ostatních západních států. Ukázal na boje v Africe, v Kongu, v Alžíru, Laosu a jinde, které Amerika podporuje a sama připravuje, akresivní útoky, jako na Kubánskou republiku. S. Chruščov bojoval za úplné odzbrojení, za zrušení koloniálismu. Ukazuje na tajemníka O.S.N. Hammarskjölda, že svojí funkci nekoná nestranně, ale pod vlivem U.S.A., a dává návrh, aby byli zvoleni tří tajemníci, jeden za kapitalistické, jeden za sociálistické a jeden za neutrální státy. O.S.N. aby byla přemístěna do jiného státu. V O.S.N. promluvil též náš president s. Novotný. Velmi ostře zkritizoval špinavou politiku západních států v africe a odsoudil jejich agresivní útoky na koloniální státy. S. Novotný poukázal na nebezpečí války vyzbrojováním bundesveru v německu, kam posílá Amerika atomové zbraně a staví atomové základny.

Vláda se 21. září usnesla, že se bude za noční směny za 8 hod. připlácet na hodinu 0˙80 haleřů.

15. listopadu vláda snížila příplatky pro děti v mateřských školách, z 0˙80 h do 6 korun denně, na 0˙50 h do 4 korun denně. Rodiny s příjmem do 1.000˙- Kčs nebudou platit nic, do 1.500˙- se dvěma dětmi také nic, do 2.000˙- se třemi dětmi také nic.

Ve čtvrtek 1. prosince byla vypuštěna 3tí kosmická loď. Váha lodi bez posledního stupně rakety je 4.563 kg, počáteční oběh kolem země je 88˙6 minuty, psi Včelka a Muška v kabíně. Dne 2. prosince po získání nutných údajů byl dán příkaz ke spuštění kosmické lodi na zemi. Kosmická loď se dostala na nepropočtenou dráhu, a při vstupu do hustých vrstev atmosféry zanikla, poslední stupeň rakety pokračuje v letu.

U stanice Steblová u Pardubic došlo 14. listopadu k velikému neštěstí. Nedbalostí vlakového personálu došlo ku srážce dvou osobních vlaků, při které přišlo o život 110 lidí a 106 bylo zraněno.

To je tak jenom stručně o celostátních a mimostátních událostech, mimo bojů v Kongu, na Kubě, v Laosu, v Alžíru a jinde. Západní státy nás pomlouvají, že je u nás bída, že se nemáme do čeho oblect, že zde chodí lidé smutní a že je tu nesvoboda. Zatím je u nás blahobyt, veliká zaměstnanost a svoboda. Staví se u nás celá nová města, přehrady, továrny, tisíce bytových jednotek a lidé jsou dobře oblékaní a jsou veselí. Proti tomu mají v Americe přes 5,000.000 nezaměstnaných a statisíce je jich v západním německu a ve všech kapitálistických státech, o svobodě může u nich mluvit jenom umírající, že mu žádný nemá co poroučet, že svobodně může zemřít.