Z kroniky Včelné díl III - Strana komunistická

Kronika Včelné, díl III., r. 1960

Strana komunistická

Strana komunistická u nás pracovala dobře, výbor se scházel pravidelně a členské schůze se odbývaly jednou měsíčně. Strana organisovala ve žnových pracích pomoc J.Z.D. v Boršově, členové strany se zůčastňovali nočních výmlatů a všech prací na zvelebování naší obce. 1. máj jsme oslavili prvně bez průvodu v Čes. Budějovicích, všechny památné dny se oslavovali společně s N.F. Na výroční schůzi byl zvolen nový výbor, v novém složení a hodně omlazen. S přípravou voleb do M.N.V. měla strana hodně práce. Oslavy 41. výročí Velké řijnové revoluce konala strana se všemi složkami společně. Pořádal se jeden dělnický ples. Příprava na školení na rok 1961-1962 a příprava na výměnu stran. legitimací byla také důkladně provedena, a staré legitimace uvedeny do pořádku. V letošním roce nám odešli na vždy soudruzi: Postl Frant., Dvořák Matěj, Mrázek Jos. a Vávra Jos., soudružky Dušková Jana a Šmídová Bl. Organisace je na Včelné složena z 80 % z důchodců. Ještě musím udělat zmínku o velké pomoci všem složkám při pořádání všech podniků, malování plagátů. Maluje je s. Vejvoda Josef, náčelník Včelenské stanice, provádí je krásně a nic za ně nechce vzíti, dělá to zdarma.