Z kroniky Včelné díl III - Tělocvičná jednota Sokol ve Včelné

Kronika Včelné, díl III., r. 1960

Tělocvičná jednota Sokol ve Včelné

Rok 1960 byl pro naší jednotu ve znamení II. celostátní spartakiády v Praze. Z naší obce vystoupilo v Praze, kromě žactva nár. škol, 9 mužů, kteří cvičili „Plné míče”, a 5 žen ve skladbě „Rej žen”. Za dobrou práci a přípravu cvičenců na II. C.S. byl K.V. Č.S.T.V. udělen jednotě diplom a cvičitele M. Šustrová a Fr. Vavroch jmenováni „vzorní cvičitele”.

Jednota byla zapojena do soutěže „O putovní štít Č.S.T.V.” a umístila se v I. čtvrtletí na 1. místě v okrese, ve druhém čtvrtletí na 3. místě, ve III. na 4. m. a ve IV. na 3. místě. Kromě zákl. tělovýchovy je v jednotě oddíl kopané, který hraje v okresní soutěži a oddíl stolního tenisu, který je příslušníkem krajského přeboru II. třídy.

Po stránce kultůrní provedla jednota tyto akce: Sportovní ples, Maškarní průvod, tělovýchovnou akademii v rámci květnových oslav vítězství a osvobození rudou armádou. Veřejnou cvičební hodinu, 2 přednášky se zasl. mistry sportu, s. Tikalem a s. Němcem. Náborový turnaj ve stolním tenisu, fotbalový turnaj. Vystoupení na oblastní, krajské a II. C.S.

Výstavba sportoviště přešla z akce T do akce Z, kterou vede M.N.V. V tomto roce byla dokončena plocha stadionu.

Z jara se započalo se stavbou tělocvičny a šaten. V plánu měli Sokolové vyzdít základy a zajistit hlavní materiál na celou stavbu, toto bylo splněno asi na 80 % v důsledku nedostatku materiálu, hlavně vápna a cementu. Stavba se prováděla s pěti důchodci, kteří byli placeni, a ostatní práce jako zavážení materiálu, zhotovení desek na bednění, výkop a jiné práce se prováděli neplacenými brigádami, další práce čeká.