Z kroniky Včelné díl III - Svaz přátel sovětského ruska

Kronika Včelné, díl III., r. 1960

Svaz přátel sovětského ruska

Svaz přátel sovětského ruska, odbočka ve Včelné má 170 členů. V dubnu dokončila II. stupeň L.K.R. s 10 žáky a v řijnu t.r. zahájila III. stupeň L.K.R. s 10 žáky. 30. řijna konala řádnou výroční členskou schůzi a zvolen byl dosavádní výbor se soudruhem Princem Prokopem jako předsedou.

Odbočka je zapojena v kulturní činnosti se všemi složkami Národní fronty, v obci Včelné i v činnosti při žnových pracích a při budování obce v akci „Z”, to jest při výstavbě mateřské školky, stadionu, kulturního domu, při opravě ulic atd.